Uprawnienia SEP

G1 Kursy elektryczne

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne m.in

 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
 • Zespoły prądotwórcze,
 • Urządzenia elektrotermiczne,
 • Urządzenia do elektrolizy,
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy,
 • Sieci trakcyjnej,
 • Oświetlenia ulicznego.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Wybierz poziom kursu:

G2 Kursy energetyczne

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
 • Sieci i instalacje cieplne,
 • Wymienniki ciepła,
 • Piece przemysłowe,
 • Turbiny parowe i wodne,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
 • Sprężarki.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Wybierz poziom kursu:


G3 Kursy gazowe

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej,
 • Urządzenia i instalacje gazowe,
 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa,
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • Turbiny gazowe.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Wybierz poziom kursu:

Zapisz się już dziś! 601 900 900

Zgrzewanie rur PE