G2 Dozór

G1 Dozór

Dozór - dedykowany jest dla osób na stanowiskach kierowniczych nadzorujących pracę innych, dla pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz dla właścicieli firm..

Z uprawnieniami dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym, można dokonywać przeglądu stanu technicznego instalacji i podpisywać protokoły z badań.
Szkolenia elektroenergetyczne G1 D prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu. Kursy są organizowane przez cały rok kalendarzowy.
Jesteśmy w stanie przeprowadzić kurs na uprawnienia elektroenergetyczne na terenie całego kraju w 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia chęci przystąpienia do szkolenia.
Egzamin odbywa się w formie ustnej przed komisją kwalifikacyjną.

Zapisz się na Kurs już dziś - Jeśli nie zdasz zwracamy pieniądze !

Zapisz się już dziś! 601 900 900

Zgrzewanie rur PE